Architectuur is geen uitvinding maar een weerspiegeling van een manier van leven, het ontwerpen begint binnen waar nadien een gevel op aansluit.

Elke activiteit van de bewoner heeft zijn oriëntatie, zo ontstaat uiteindelijk het geheel in zijn omgeving.

Voor verbouwingen en uitbreidingen maakt men gebruik van de aanwezige elementen zonder inbreuk te maken op het bestaande – de patine van een gebouw in zijn glorie laten en ondersteunen waar nodig.